Gizlilik Politikası

Sizi  my.digitalSTROM'un kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirmek istiyoruz:

1.    Uygulanma alanı, onay beyanı1.1.    digitalstrom.com sunucusu altında sunulan internet sunumu (bundan sonra “web sitesi” olarak anılacaktır) aizo AG (bundan sonra "aizo", "biz", "bizler" ifadeleri ile anılmaktadır) tarafından sağlanmaktadır. Web sitesinin kullanıcısı olarak bundan sonra “Siz” ya da “Kullanıcı” olarak anılacaksınız.

1.2.    Bu veri koruma kuralları, web sitesinin kullanıcılarına ait bilgilerin bizler tarafından toplanması, kullanılması ve korunmasına yönelik yöntemi ve usulü düzenlemektedir. Bu kurallar online olarak sunduğumuz web sitesi ve tüm hizmetler için geçerlidir. Bu kurallar özellikle  my.digitalSTROM'un tarafınızdan kullanımı için (Madde 2'de daha açık biçimde anlatıldığı gibi) geçerlidir.

1.3.    Bize ait web sitesinin kullanılması veya sunduğumuz bir hizmetten faydalanılması durumunda, aşağıda belirten kişilerle ilişkili bilgileri toplamamız ve yine aşağıda belirtilen amaçlar için işleme almamız için onay verdiğinizi beyan etmiş oluyorsunuz.

1.4.    Bu onay, daha sonra istediğiniz zaman iptal edilebilir.

2.     my.digitalSTROM2.1.     my.digitalSTROM, digitalSTROM bileşenlerinin yönetimi ve kontrolü için oluşturulmuş bir platformdur. Bizler  my.digitalSTROM'un işletimini http://digitalSTROM.com internet adresi üzerinden erişebileceğiz, teknik bakımdan güvenlik altına alınmış sunucu alt yapısı üzerinden gerçekleştirmekteyiz.
2.2.    Kullanıcı hesabınızın başarıyla açılması sonrasında digitalSTROM sunucusu üzerindeki verileri  my.digitalSTROM'daki kullanıcı hesabınıza aktarabilirsiniz.  my.digitalSTROM üzerinden size ait dSS'ye erişebilmeniz için öncelikle dSS içinde uygun bir yetkilendirme yapmak zorundasınız.  my.digitalSTROM hakkındaki diğer detayları digitalSTROM kullanım koşulları içinde bulabilirsiniz .

3.    Genel olarak bizlere iletilen bilgiler3.1.    Yalnızca sizin digitalSTROM sisteminden veya hizmetlerimizden yararlanmanız çerçevesinde ya da farklı yollardan bizlere ilettiğiniz kişisel bilgilerinizi toplamaktayız. Özellikle  my.digitalSTROM içinde bir kullanıcı hesabı açtığınızda; bizimle web sitesi üzerinden veya E-posta yoluyla temasa geçtiğinizde veya gönderilen bültenler ya da iletilere reaksiyon gösterdiğinizde veya ücrete tabi bir hizmet aldığınızda bizlere kendiniz hakkındaki kişisel bilgilerinizi vermektesiniz.

3.2.    Kişisel bilgilerinizi paylaşmama konusunda karar vermekte özgürsünüz. Fakat bu durum web sitesinin bazı özelliklerinin kullanılamamasına veya hizmetlerimizin tamamen veya kısmen sunulamamasına yol açabilir. Çünkü bazı bilgiler faydalanmanın düzenlenmesi, başka bir deyişle sözleşmeyedayalı ilişkinin uygulamaya sokulması için kaçınılmazdır veya teknik nedenlerden ötürü gözardı edilemez niteliktedir.

3.3.    Web sitesinin ziyaret edilmesi esnasında IP adresiniz ve/veya web sayfalarından hangisini ziyaret etmiş olduğunuzu gösterir size ait HTTP-Proxy listesi, tarayıcı yazılımının versiyonunu gösterir bilgiler ya da web sitemize nereden yönlendirilmiş olduğunuza dair bilgiler (örneğin bir link aracılığıyla), tercih ettiğiniz dil ve yine bu türden başkaca bilgiler, teknik nedenlerle sunucularımıza iletilmektedir.

3.4.    Bazen münferit olarak belirli özel hizmetler hakkında ilave kurallar ile sizi bilgilendirmek isteyebiliriz. Her bir ayrı uygulama içindeki bilgilendirmeye göz atınız.

4.     my.digitalSTROM içindeki bilgiler4.1.     my.digitalSTROM, yerine getirilmesi gereken görev hakkındaki bilgilerin doğru olarak kullanılmasına odaklı bir sistemdir.  my.digitalSTROM içinde çeşitli bağlamlar halinde, başka bir deyişle kullanıcı hesabına yapılan ilavelerde kullanım yeri, kullanıcı, kullanıcı istekleri hakkındaki bilgiler ve yine kullanıcı hakkında aşağıda açıklanan bilgiler yer almaktadır.

  • my.digitalSTROM içine veri girişi olarak kaydettiğiniz bilgiler (örneğin yapılandırma veri girişleri) (statik /kullanıcı tarafından tespit edilmiş olarak)
  • Dinamik bilgiler; örneğin hangi işlevleri ne zaman kullandığınızı gösterir bilgiler (dinamik olarak / kullanım esnasında)
  • my.digitalSTROM içinde kullandığınız özel hizmet veya uygulamalar hakkındaki bilgiler (dinamik olarak / kullanım esnasında)
  • Sistemle ilişkili bilgilendirme; örneğin hata bildirimleri ve kullanıcıyla ilişkili diğer sistemsel olaylar (dinamik olarak/kullanım esnasında)
Bunun yanı sıra  my.digitalSTROM, tarafımızdan uygulanan gizlilik esasına dayalı ve kullanıcı ile ilişkili çıkarsamalar yapılmasına izin vermeyen başkaca bilgileri de kaydetmektedir.
  • İstatistiksel bilgiler
  • Sistem verileri
4.2.     my.digitalSTROM bu bilgileri dSS ile senkronize etmektedir. Bu bilgiler size ait kullanıcı hesabıyla ilişkilendirilmiştir.

4.3.    Madde 4.4 ve 4.15  my.digitalSTROM'un kullanılması çerçevesinde kullanıma açılmış önemli veri kullanımlarının detaylarını münferit olarak açıklamaktadır. Buna ilave olarak Madde 5 ve aynı şekilde Madde 6 de önemlidir.

a)    Yapılandırma amaçlı veri girişleri, başkaca yapılandırma bilgileri

4.4.    DigitalSTROM sistemlerini isteklerinize uygun olarak kullanıma hazır hale getirmek için,  my.digitalSTROM üzerinden bu bilgileri yapılandırabilirsiniz. Bu amaçla önceden tespit edilmiş parametreleri isteklerinize uygun olarak uyarlayabilirsiniz. Yapılandırma amaçlı veri girişleri, kullanım yerinde mevcut mekansal durumu göstermektedir. Bu veriler kullanım yerinde bulunan akım devrelerini devreye bağlı tüm düzeneklerle birlikte (donanım / cihazlar) betimler ve önceden tespit edilmiş ışık ortamları veya benzeri parametreleri tekrarlanabilir taleplerle kullanıma hazır durumda tutarak yansıtır. Yapılandırma amaçlı veri girişleri,  my.digitalSTROM içinde bir yapılandırma veri dosyası içine kaydedilmektedir. Kullanıcı olarak mekanları, ortamları vs. takma adlar veya isimler ile adlandırıp adlandırmayacağınızı belirleyebilirsiniz. Mekanların ve benzeri şeylerin adlandırılmasında isimlerin az miktarda kullanılması sayesinde (örneğin ebeveynlerin, çocukların isimleri) kendiniz ve uygulama yeri hakkındaki bilgileri minimum düzeyde tutabilirsiniz. Yapılandırma amaçlı veri girişleri anonim olarak tespit ediliyorsa, kişisel referanslar vermekten kaçınılmalıdır (örneğin "Hans'ın odası" yerine "Mavi oda").

4.5.    Ayrıca,  my.digitalSTROM içinde uyarlamasını kendinizin yapamayacağı başkaca yapılandırma bilgileri de kaydedilmektedir (örneğin: digitalSTROM sisteminiz içindeki digitalSTROM klemenslerinin sayısı). Bu bilgilerin  my.digitalSTROM içine kaydedilmemesi için uzaktan erişim işlevini devreden çıkarabilirsiniz. Fakat bu durum  my.digitalSTROM'a uzaktan erişimin tamamen iptal edilmesine yol açmaktadır.

4.6.    Yapılandırma veri girişleri statiktir ve ilişkili yapılandırma veri girişleriyle uyarlama yapmadığınız veya bunları devreden çıkarmadığınız sürece (sistem içinde bu durum mümkün olduğu sürece) veriler değişmeden kalır.

4.7.     my.digitalSTROM ayarları içinde lokal dSS yapılandırmalarınızın  my.digitalSTROM kullanıcı hesabınıza kaydedilmesini tespit edebilirsiniz.

b)    Dinamik bilgiler

4.8.     my.digitalSTROM, digitalSTROM klemenslerini ve bunlara bağlı cihazları (donanım) kontrol etmenize izin vermektedir. Bu durum bir digitalSTROM klemensinin ya da buna bağlı cihazın veya çeşitli ayarlar arasındaki iş birliğinin (digitalSTROM klemensleri / birden fazla cihaz) güncel durumunu anlayabilmenizi ve buna göre hareket edebilmenizi sağlamaktadır. Dinamik bilgiler ağırlıklı olarak bu amaca hizmet etmektedir. Dinamik bilgilere örnek olarak, tüm sistemin reaksiyon gösterebileceği sistem durumları (uygulama yerindeki durum hakkındaki bilgiler, örneğin "mevcut" / "mevcut değil"; panik modu etkin; ışık açık; cihaz işletimde) veya mekanlar içindeki durumlar (örneğin dil kontrolü) verilebilir.

4.9.    Eğer belirli bir işlevi kullanmıyorsanız, dinamik bilgiler de oluşmaz.

c)    Özel hizmetlerin veya uygulamaların kullanılması hakkında bilgiler

4.10.    İş ortağımız olan şirketlerin uygulamalarını kullanıyorsanız, üçüncü kişiler tarafından verilen bu türden hizmetler çerçevesinde aynı biçimde statik ve dinamik bilgiler oluşabilir. Üçüncü kişilerin sağladığı hizmetler veya özel hizmetler hakkındaki ayrı faydalanma koşulları,  my.digitalSTROM içinde bu türden bilgilerden nasıl kaçınabileceğiniz ve üçüncü kişi bilgileriyle koordineli olarak sizin için önemli olan bir veri işleme işleminin ne aşamaya kadar sonuçlandığı hakkında ayrıca açıklamalar getirmektedir.

4.11.    Bu amaçla, üçüncü kişi hizmetlerini sağlayan sunucuları, her defasında amaca uygunluk çerçevesinde ve yeterli kapsamda  my.digitalSTROM içinde size ait kaydedilmiş bilgilere erişim sağlamaya yetkilendirilmiş bulunmaktayız.

d)    Hata bildirimleri ve kullanıcıyla ilişkili sistem olayları

4.12.    dSS, sistem olaylarının dSS üzerinde oluşturulmuş ayrı bir aktivite veri dosyası içinde kaydedilebileceği biçimde ayarlanmıştır. Bazı sistemler belirli güncel durumları sorgulayabilir ve kullanabilirler. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için tüm aktivite kayıt dosyasını  my.digitalSTROM ile senkronize etme hakkımızı saklı tutuyoruz.

4.13.    Servis kalitesinin arttırılması amacıyla özel amaçlar için kullanım verilerini dSS sunucusunda toplayabiliriz. Verdiğiniz açık bir onay olmaksızın, kişisel kullanım davranışınız hakkındaki hiç bir bilgiyi kullanmamaktayız.

e)    İstatistiksel bilgiler

4.14.     my.digitalSTROM veya buna bağlı senkronize edilmiş cihazlardan nasıl yararlandığınızı betimleyen istatistiksel bilgiler toplamaktayız. Bünyemizde kayıtlı olan biçimiyle bu toplanan bilgiler kişilerle ilişkilendirilmemektedirler. İstatistiksel bilgileri analiz etmek ve anlamak; buna dayanarak sistemlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ya da bu istatistiksel bilgileri özel amaçlar için değerlendirmek söz konusu olduğunda, yukarıda açıklanan koşullarla sınırlandırılmamış bulunmaktayız.

4.15.    Kişisel verileri ortaya koymadan gerçekleşmesi, başka bir deyişle özellikle sizinle ilişkili veya yapılandırma veri dosyasında yer alan kişisel bilgilerin verilmemesi koşuluyla, üçüncü kişileri  my.digitalSTROM ve bunun kullanılması hakkında her türlü bilgilendirmeye yetkilendirilmiş bulunmaktayız.

5.    Lokal cihazlar ile ilişkili bilgiler5.1.    Bilgiler dSS ve  my.digitalSTROM üzerindeki bilgiler olarak senkronize edilmiş olduğu için, Madde 4'de açıklanan hükümler tarafınızdan lokal olarak kurulmuş dSS için de geçerlidir. Ayrıca bu veri koruma kuralları içinde yer alan diğer maddeler de geçerlidir.

5.2.    Madde 5 dışında yerel olarak tarafınızdan kaydedilmiş bilgilere erişimimiz bulunmamaktadır.

6.    Taşınabilir cihazlarla ilişkili bilgiler6.1.    Eğer taşınabilir cihazlar üzerinden  my.digitalSTROM'a erişiyorsanız, kullanımınız hakkındaki veriler size ait lokal cihazda da kaydedilmiş olur (kullanıcı ayarları, favoriler, gizli veriler). Bu bilgilere yalnızca sizin erişim hakkınız bulunmaktadır. Eğer taşınabilir cihazları  my.digitalSTROM ile senkronize ederseniz,  my.digitalSTROM tarafında,  my.digitalSTROM içindeki bilgilerinize belirli bir cihazla eriştiğinize dair bilgiler oluşmaktadır. Kişilerle ilişkilendirmeksizin kullanım davranışınız hakkındaki istatistiksel bilgileri toplayabiliriz.

6.2.    Eğer web sitemizi taşınabilir cihazınıza kurulmuş bir uygulama ("App") üzerinden kullanıyorsanız, bu türden bir erişim çerçevesinde uygulamanın (App) sahibi olan hizmet sunucunun erişimine açılmış kişisel bilgiler oluşmaktadır. Eğer bizim tarafımızdan sunulan bir uygulamayı (App) kullanıyorsanız, uygulamaya ait menünün yönetiminden ortaya çıkan farklı durumlar hariç olmak üzere bu veri koruma kuralları aynen geçerlidir.

6.3.    Bazı taşınabilircihazlarda yerile ilişkili bilgilerin gönderilmesi işlevinin devre dışı bırakılması mümkündür. Bu türden durumlar  my.digitalSTROM'un kullanılması bakımından önemli olduğu sürece, bu bağlamda ayrıca düzenlenmiş kurallara dikkatinizi çekmekteyiz. Yerle ilişkili hizmetlerin devreden çıkarılmasıyla ilişkili sorular için lütfen taşınabilir cihazınızın üreticisiyle temasa geçiniz.

7.    Çerezler7.1.    Nihai cihazı tanımak ve size daha iyi bir servis sunabilmek için çerez dosyaları kullanmaktayız. Tarayıcınızda uygun bir ayarı yaparak çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Bu konudaki diğer bilgileri adresinde yer alan Çerez Politikamız'da bulabilirsiniz.

7.2.     my.digitalSTROM'un kurallara uygun olarak kullanılabilmesi, sistemlerin ilettiği çerez dosyalarının kullanıcı tarafından kabul edilmesine bağlıdır. Uygun ayarların yapılması sorumluluğu size aittir. Çerez dosyalarıyla ilişkili uygulamalarımızı güncel olarak yürürlükteki Çerez Politikasına göre belirliyoruz.

8.    Toplanmış bilgileri nasıl kullanıyoruz8.1.    Hizmetlerimizi sunabilmek, bunları sizlerin ihtiyaçlarına uydurabilmek ve yine bunları sürekli olarak iyileştirebilmek için kişisel bilgilerinizi kullanıyoruz.

8.2.    Size ait kişisel bilgileri, özellikle sizinle aramızdaki hukuki ilişkinin yönetimi, olası siparişlerin işleme alınması ve yine web sitemizin ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi amacıyla kullanmaktayız.

8.3.    Buna ilave olarak web sitemizde toplanan bilgileri istatistiksel amaçla için de kullanabiliyoruz (örneğin ziyaret edilmiş sayfalar, bunun için harcanan süre, ziyaret sayısı, ziyaretin tarihi ve saati).

8.4.    Sizinle bültenler veya bazen bilgilendirme yazıları üzerinden temas kurma hakkımızı saklı tutmaktayız. Temasın kurulması seçilmiş üçüncü kişilerin tekliflerini sunması biçiminde de gerçekleştirilebilir. Temas bu şekilde gerçekleştirilmiş ise, bu şirket ne sizin adınızı, ne de adresinizi veya diğer kişisel bilgilerinizi elde edemez. Eğer bu türden teklifler veya bültenler ya da haberler almak istemiyorsanız, bu konuda kullanıcı hesabınızda uygun bir açıklama yapabilirsiniz. Yürürlükteki hukuk gereği bu türden bildirimleri göndermeden önce onayınızı almak zorunda kaldığımızda, size bültenleri göndermeden önce bunu yapacağız.

9.    Kişisel bilgilerin verilmesi9.1.    Aşağıda yer alan kurallar gereği kişisel bilgileri satmıyor, değiş tokuş etmiyor ya da herhangi bir şekilde üçüncü kişilere iletmiyoruz.

9.2.    Yasal bakımdan kişisel bilgilerin bağlı veya hakim şirketlere (=şube veya ana şirketlere), alt yüklenicilere ve anlaşma ilişkisinin yürütülmesini sağlayan üçüncü kişilere iletilmesine izin verilmesi şartıyla bu kişisel bilgileri erişime açabiliriz. Örneğin kullanıcı yönetimi, aldığınız hizmetlerin yönetimi ve ücrete tabi hizmetlerin hesap kesiminin yapılması için gerekli verileri (örneğin hesap kesim numarası, isim ve adres, muhtemel bir ücretlendirme tutarı ve E-posta adresleri) bu görevlerin ifası için devreye sokulmuş muhtemel kişilere iletmeye yetkimiz bulunmaktadır. Bizleri bu görevlerin ifasında destekleyen üçüncü kişiler bize mevcut veri koruma kurallarına ve uygun koruma önlemlerine uymayı bize taahhüt etmişlerdir. Bu verilerin başkaca üçüncü kişilere ya da başkaca amaçlar için iletilmesi, bunların önceden anonimleştirilmesi yapılmaksızın gerçekleştirilmez.

9.3.    Web sitemizi yöneten veya örneğin web trafiğinin kontrolü, uygun istatistiksel değerlendirmelerin düzenlenmesi (Google analizleri gibi analiz servisleri; bunun için aynı zamanda bakınız Madde 9.4) ya da bülten, E-posta veya anketlerin gönderilmesi gibi başkaca faaliyetlerde bulunan harici hizmet sağlayıcılarını kullanmaktayız. Eğer dil servisleri kullanıyorsak yine harici hizmet sağlayıcılar kullanılmaktadır. Bu türden hizmet sağlayıcılarına yalnızca anonimleştirilmiş bilgilerin verilmesine dikkat ediyoruz.

9.4.    Google Inc. („Google“)'un „Google Analytics“ olarak adlandırılan web analiz hizmetini kullanmaktayız. Google Analytics hizmeti, bilgisayarınıza kaydedilen ve sizin bu web sitesini kullanımınızı analiz edebilen "çerezlerin", başka bir deyişle metin veri dosyalarının yerleştirilmesini ön koşul olarak öngörmektedir. Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak edinilen Çerez bilgileri, ABD’de bulunan Google Inc. Şirketi’ne ait bir sunucuya aktarılmakta ve orada depolanmaktadır. Bir IP anonimleştirme işlevini etkinleştirilmesi sağlayan Google Aktivasyonunu kullanmaktayız. Bu durum, Google'ın IP adresinizi kısaltılmış biçimde kaydetmesine yol açmaktadır. Bu işlem prensip olarak Avrupa Birliği üye devletleri içinde ya da Avrupa Ekonomik Sahası Anlaşmasını onaylamış diğer ülkeler içindeki bilgisayar sunucularında gerçekleşmektedir. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'de yerleşik Google'ın bir sunucusuna aktarılmakta ve orada kısaltılmaktadır. Bu web sitesinin işletimcisi tarafından yapılan görevlendirme gereği Google çerezler yardımıyla elde edilen verileri, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek; web sitesi aktiviteleri hakkındaki raporları bir araya toplamak ve web sitesi kullanımı ve internet kullanımına bağlı başkaca hizmetleri web sitesi işletmecisine sunmak için kullanmaktadır. Tarayıcınızın yazılımındaki uygun bir ayarı yaparak çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca çerez dosyası sayesinde elde edilen ve web sitesi kullanımınızla ilişkili bilgilerin (IP adresiniz dahil olmak üzere) Google bünyesinde kaydedilmesini ve bu bilgilerin Google tarafından işlenmesini aşağıda belirtilen link üzerinden sunulan tarayıcı Plugin yazılımını indirerek ve kurarak engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

9.5.    Anonimleştirilmiş veya muhtemelen anonimleştirilmiş bilgiler temelinde toplanmış ve hakkınızdaki bilgilerle bağlantı kurulmasına izin vermeyen verileri hiç bir sınırlama olmaksızın iletebiliriz.

10.    Güvenlik tedbirleri10.1.    Web sitesi yardımıyla toplanmış kişisel verileri yürürlükteki veri koruma standartlarına uygun olarak korumak için çaba harcamaktayız.

10.2.    Aktarım esnasında bilgilerinizin güvenliğini korumak için tarafınızdan gönderilen verilerin şifrelenmesi amacıyla güvenli bir veri aktarım protokolü (Secure Sockets Layer, SSL / Transport Layer Security, TLS) kullanmaktayız.

10.3.    Kişisel bilgilere, yalnızca belirli bir görevi yerine getirmek için bilgilere ihtiyaç duyan çalışanlar erişebilmektedir.

10.4.    Size bazı bilgileri vermeden önce normal durumlarda sizden güvenlik sorgulamalarına veya benzeri işlemlere katılmanızı talep edebiliriz.

10.5.    Kendi güvenliğiniz için şifrenize ve bilgisayarınıza yetkisiz erişimlere karşı kendinizi korumanızı tavsiye ederiz. Her oturum sonrasında kaydınızı silmeye dikkat etmelisiniz.

10.6.    İkamet yerinizi değiştirdiğinizde ya da oturduğunuz yerin satılması durumunda  my.digitalSTROM içindeki kullanıcı hesabınızı şimdiye kadar kullanılan yerel alt yapıdan ayırmanız gerekmektedir.

10.7.    Eğer sizden önceki bir hat sahibinin lokal alt yapısını teslim alıyorsanız, muhtemelen açıkça oluşan güvenlik açıklarını (hatalı veya eksik şifre korunması) kapatmak için bireysel şifreler seçmelisiniz.

11.    Bu veri koruma kurallarının değiştirilmesi11.1.    Bu veri koruma kurallarını her zaman değiştirme hakkımız bulunduğunu saklı tutarız. Bu veri koruma kuralları üzerinde yapılacak her bir değişiklikte güncellenmiş tarihi bu sayfanın üzerinde revize edilmiş olarak belirteceğiz.

11.2.    Kişisel bilgilerinizin korunmasına yönelik güncel yaklaşımlarımızı her zaman takip edebilmeniz için bu veri koruma kurallarını düzenli olarak gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Eğer web sitesini veri koruma kuralları üzerinde yapılan değişiklik sonrası kullanmaya devam etmek durumundaysanız, o zaman veri koruma kuralları üzerinde yapılan değişikliği kabul ettiğinizi beyan etmelisiniz.

12.    İletişimBu veri koruma kurallarına yönelik herhangi bir sorunuz olması durumunda E-posta aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz: service@digitalstrom.com

Any questions? Our experts will be happy to help!

Would you like to learn more about digitalSTROM? Are you looking for an expert near you? Want to experience digitalSTROM in person?

DE/AT +49 221 46781140

CH +41 44 445 99 67

NL +31 85 0090 700

Monday - Friday from 08:00 am until 05:00 pm
You can leave a message outside our business hours
(normal charges for landline calls)

Excellent Smart Home platform

Numerous awards underscore the innovative nature of our system and
our products and attest to digitalSTROM’s popularity.

Once again the most popular app in the Smart Home category of the Focus Money practical test

2017 & 2018

Readers' choice for the trade magazine elektrobörse smarthouse in the category ‘Building Automation’

2016 & 2017

‘Best of 2017’ in the ‘Consumer Electronic’ category at the Innovation Award IT at CeBIT 2017

2017

Juniper Research's ‘Future Digital Award’ for Best Consumer Product in the Smart Home Category

2016

Total Telecom's ‘Internet of Things Award’ in the ‘Smart Home Initiative’ category

2015

‘Quality Award’ from smarthelpers.de for the dS components

2015

Gartner Inc. adds digitalSTROM to its Cool Vendors List

2015

‘Best of 2015’ in the ‘Hardware’ category at the Innovation Award IT at CeBIT

2015

For new and existing buildings.
Reliable and future-proof infrastructure.
Modular design. Can be expanded at any time.
Scroll top