Aanwijzingen en bepalingen inzake gegevensbescherming

De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers is beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn om een functionele website en onze inhoud en diensten ter beschikking te stellen. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt uitsluitend voor de hieronder vermelde doeleinden. Er worden uitsluitend persoonsgegevens verzameld die werkelijk nodig zijn om onze taken en diensten uit te voeren en af te handelen of die u ons vrijwillig ter beschikking hebt gesteld.  

Door onze websites te gebruiken of door gebruik te maken van een van onze diensten verklaart u zich akkoord dat wij de hieronder weergegeven persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de vermelde doeleinden. 

Deze toestemming kan steeds worden herroepen naar de toekomst toe.

1.     Hoe kunt u met ons contact opnemen?

digitalSTROM AG
Wiesenstrasse 10A
8952 Schlieren
Zwitserland

E-Mail:             datenschutz@digitalstrom.com
Website:        www.digitalstrom.com

2.     Wanneer verzamelen wij welke gegevens? 

Telkens wanneer u www.digitalstrom.com (hierna de “website” genoemd) bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die ons bezoekt. Wij verzamelen ook gegevens zodra u contact met ons opneemt (bijv. per e-mail). 

Wij verzamelen bijvoorbeeld de volgende gegevens in de volgende omstandigheden: 

Wanneer u de website gebruikt:  

 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie  
 • Het besturingssysteem van de gebruiker  
 • De internetprovider van de gebruiker 
 • Het IP-adres van de gebruiker 
 • De datum en het tijdstip van toegang 
 • Websites van waar het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website 
 • Werkingssfeer, akkoordverklaring  

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount:  

 • naam, voornaam 
 • e-mailadres 
 • woonadres 

Deze gegevens worden opgeslagen zolang het account van de gebruiker actief is. Back-ups van software, met inbegrip van gebruikersgegevens, worden maximaal 12 maanden bewaard.

Bij gebruik van handhelds: 

 • Gegevens over uw gebruik (bijv. gebruikersinstellingen, favorieten, cache). 
 • Gebruiksgedrag 

Verzameld bij gebruik van het digitalSTROM-systeem: 

 • Systeemgebeurtenissen, bijv. appartementsgegevens zoals structuur, status, geregistreerde mobiele apparaten…) worden slechts in bepaalde gevallen gewist. 
 • Meetgegevens/signalen worden 10 jaar bewaard, maar zonder directe verwijzing naar ‚Personal Identifiable Information‘/gebruikersgegevens. Deze gegevens omvatten alleen ID’s (bv. appartements-ID en DSID’s van DSS-servers, DSM-meters, enz.). 

De opslag geschiedt om redenen van gegevensbeveiliging om de stabiliteit van de operationele veiligheid van ons systeem te waarborgen.  

3.     Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Wij hebben het recht om aanbieders van diensten door derden toegang te verlenen tot uw informatie die is opgeslagen in my.digitalSTROM, voor zover dit noodzakelijk is en binnen het kader van de respectieve verwezenlijking van het doel. 

Wij schakelen ook externe dienstverleners in die onze websites beheren of andere activiteiten aanbieden, zoals het monitoren van het dataverkeer, het opstellen van overeenkomstige statistische evaluaties (analysediensten zoals Google Analytics) of het versturen van nieuwsbrieven, mailings of enquêtes. Ook wanneer wij gebruik maken van taaldiensten worden er externe dienstverleners ingeschakeld. Wij zorgen ervoor dat dergelijke dienstverleners enkel geanonimiseerde informatie krijgen. 

Wij maken gebruik van de webanalysedienst “Google Analytics”. Google Analytics stelt het plaatsen van “cookies” voorop. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt in verkorte vorm opgeslagen. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar worden verkort. In opdracht van de exploitant van deze websites zal Google de door de cookies verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te bezorgen aan de exploitant van de website. U kunt het verzamelen van de informatie die door het cookie is gegenereerd en aan uw gebruik van de website is gerelateerd (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze informatie door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

4.     Contactformulier

Wanneer u een contactformulier invult of ons een e-mail of ander elektronisch bericht stuurt, worden uw gegevens enkel opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag, eventuele daarmee verband houdende andere vragen en worden deze gegevens enkel in het kader van de aanvraag gebruikt. Wij zullen uw persoonsgegevens wissen zodra uw vraag is afgehandeld. 

5.     Cookies, objecten en dergelijke 

Wij gebruiken cookies, objecten en dergelijke om uw eindapparaat te herkennen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. Het betreft kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, smartphone, enz.) wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens blijven opgeslagen totdat u ze wist. Hierdoor kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.  

Indien u dat niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies en dat u deze in bepaalde gevallen toestaat. Het uitschakelen van cookies betekent echter dat u onze website niet naar behoren kunt gebruiken.  

Cookies, objecten en dergelijke blijven behouden totdat de gebruiker zich afmeldt van het systeem.  

6.    Hoe gebruiken wij verzamelde informatie?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen aanbieden, deze individueel op uw behoeften af te stemmen en voortdurend te verbeteren. 

Wij gebruiken persoonsgegevens specifiek voor het beheer van de rechtsverhouding tussen u en ons, de verwerking van eventuele bestellingen, de verbetering van de website en onze diensten. 

Wij kunnen de informatie die op de websites wordt verzameld ook gebruiken voor statistische doeleinden (bijv. bezochte pagina’s, de tijd die op een bepaalde website of op alle websites wordt doorgebracht, het aantal bezoeken, de datum en het tijdstip van een bezoek). 

Wij behouden ons het recht voor om contact met u op te nemen via nieuwsbrieven of occasionele informatieve brieven. Er kan ook contact worden opgenomen in opdracht van geselecteerde derden voor hun aanbiedingen. 

7.     Verwijzingen en links  

Wij kunnen reclame van derden en links naar websites van derden weergeven. Als u op een advertentie of een link van een derde klikt, verlaat u onze website en vallen de door u verstrekte persoonsgegevens niet onder dit privacybeleid. Lees het privacybeleid van de desbetreffende derde partij. 

Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van op zulke wijze aangeboden informatie, is uitsluitend de aanbieder van de gelinkte pagina aansprakelijk. 

8.     Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij streven ernaar om alle persoonsgegevens die worden verzameld op de websites te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke normen inzake gegevensbescherming. 

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij een veilig overdrachtsprotocol (Secure Sockets Layer, SSL / Transport Layer Security, TLS) om de gegevens die u verstuurt te coderen. 

Alleen werknemers die gegevens nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren, hebben toegang tot persoonsgegevens. 

Wij kunnen eventueel uw medewerking vragen in verband met veiligheidskwesties of dergelijke, vooraleer wij bepaalde informatie aan u vrijgeven. 

Wanneer u een lokale infrastructuur van een rechtsvoorganger overneemt, moet u ervoor zorgen dat u individuele wachtwoorden kiest om kwetsbaarheden (ontbrekende of onvolledige wachtwoordbeveiliging) die anders kennelijk zouden bestaan, weg te nemen. 

9.     Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om uw rechten inzake gegevensbescherming te allen tijde te doen gelden en informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.

10.  Wijziging van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Telkens wanneer wij dit privacybeleid wijzigen, zullen wij de bijgewerkte datum bovenaan deze pagina dienovereenkomstig aanpassen.