500 jaar oud patriciërshuis wordt een slim huis

Een bestaand huis ombouwen tot een slimme woning kan een uitdaging zijn. Des te meer als het om een geklasseerd patriciërshuis uit de 16e eeuw gaat. Dit voorbeeld toont aan dat dit ook heel eenvoudig kan.

Uittreksel uit het eco2friendly magazine lente/zomer 2022

download het artikel als PDF om het beter te lezen