Uitsluiting van aansprakelijkheid

 
 
 

Inhoud van het onlineaanbod

De auteur is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het actuele karakter, de correctheid, de volledigheid of de kwaliteit van de beschikbare informatie. Aansprakelijkheidseisen tegen de auteur betreffende materiële of ideële schade ontstaan door het gebruik of niet-gebruik van de voorgestelde informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn volledig uitgesloten, voor zover niet kan worden aangetoond dat er sprake is van kwade opzet of grove nalatigheid door de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het aanbod gedeeltelijk of volledig zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief op te schorten.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (“links”) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, kan de auteur alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer hij van de inhoud van deze website op de hoogte was en hij het noodzakelijk achtte en het voor hem technisch mogelijk was, de verwijzing naar onrechtmatige items te verhinderen. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link, de pagina's waarnaar verwezen wordt geen illegale inhoud bevatten. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en de content van de gelinkte/gekoppelde websites. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's, die na het creëren van de link veranderd werden.
Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen die hij binnen zijn eigen internetaanbod plaatst alsook voor de input van derden in door de auteur opgerichte forums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie en in het bijzonder voor schade die uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie voortvloeit, is alleen de aanbieder van de website waarnaar verwezen wordt, verantwoordelijk en niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst.

Gegevensbescherming

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, staat het de gebruiker volledig vrij om deze gegevens al dan niet in te vullen. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder opgave van dergelijke gegevens resp. onder vermelding van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan.

Rechtskracht van de uitsluiting van deze aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet als onderdeel van het internetaanbod worden gezien, van waaruit naar deze pagina verwezen is. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid hierdoor onaangetast.

Colofon

digitalstrom.com wordt aangeboden door digitalSTROM AG

digitalSTROM AG
Brandstrasse 33
8952 Schlieren
Zwitserland

Email: info@digitalstrom.com

CEO: Adrian Obrist

Handelsregister:
CH-020.3.032.492-5

Gevestigd te:
Brandstrasse 33,
8952 Schlieren

Aandelenkapitaal:
Naamloze vennootschap naar Zwitsers recht met een maatschappelijk kapitaal van CHF 1’000’000
(stand 1 september 2013)

BTW-nummer (CH):
CHE-114.336.748 MWST

Any questions? Our experts will be happy to help!

Would you like to learn more about digitalSTROM? Are you looking for an expert near you? Want to experience digitalSTROM in person?

DE/AT +49 221 46781140

CH +41 44 445 99 67

NL +31 85 0090 700

Monday - Friday from 08:00 am until 08:00 pm
You can leave a message outside our business hours
(normal charges for landline calls)

Excellent Smart Home platform

Numerous awards underscore the innovative nature of our system and
our products and attest to digitalSTROM’s popularity.

Once again the most popular app in the Smart Home category of the Focus Money practical test

2017 & 2018

Readers' choice for the trade magazine elektrobörse smarthouse in the category ‘Building Automation’

2016 & 2017

‘Best of 2017’ in the ‘Consumer Electronic’ category at the Innovation Award IT at CeBIT 2017

2017

Juniper Research's ‘Future Digital Award’ for Best Consumer Product in the Smart Home Category

2016

Total Telecom's ‘Internet of Things Award’ in the ‘Smart Home Initiative’ category

2015

‘Quality Award’ from smarthelpers.de for the dS components

2015

Gartner Inc. adds digitalSTROM to its Cool Vendors List

2015

‘Best of 2015’ in the ‘Hardware’ category at the Innovation Award IT at CeBIT

2015

For new and existing buildings.
Reliable and future-proof infrastructure.
Modular design. Can be expanded at any time.
Scroll top