Kullanım Şartları

my.digitalSTROM'un kullanıcısı olarak siz (“Siz”, “Sizler” vs. ya da “Kullanıcı”) ile Brandstrasse 33, 8952 Schlieren adresinde yerleşik aizo AG Anonim Şirketi (“Biz”, “Bizler” vs.) arasında aşağıda açıklanan kurallar geçerlidir:

1.    Uygulanma alanı

1.1.    Bu kullanım koşulları, digitalSTROM sistemi ile ilişkili olarak (Madde 2‘de açıklandığı gibi) kullanımınıza sunduğumuz hizmetlerimizde uygulanır. Eğer tasarrufunuzda kendinize ait koşullar var ve bu koşulları uygulamaya sokmak istiyorsanız, iş bu yazıyla bu koşulları reddeder ve bunların uygulanmayacağını bildiririz. Karşılıklı olarak üzerinde anlaşılmış olmasına karşın, açıkça bu kurallara aykırı düzenleme yapma hakkı saklıdır.

1.2.    Bu kullanım koşulları, açıkça anlaşılabilir istisnalar saklı olmak koşuluyla, tüm digitalSTROM sistemini veya bunun bazı bölümlerini (Madde 2‘de açıklandığı gibi) kullanıp kullanmadığınıza bakılmaksızın geçerli olur.


1.3.    İçinde digitalSTROM sistemini veya bu sistemin bazı parçalarını kullandığınız konutları, münferit mekanları, binaları veya emlakları aşağıda genel olarak mekanlar olarak adlandırmaktayız. Size ait mekanlardan söz ettiğizde, digitalSTROM sistemini kullandığınızı ve bunun için yetkilendirilmiş olduğunuzu (mekanlar üzerinde harhangi bir mülkiyet hakkınız bulunup bulunmadığına bakılmaksızın) varsaydığımızı bildiririz.

1.4.    Eğer digitalSTROM sistemini oturmadığınız mekanlarda kullanıyorsanız, bu mekanlar içinde oturan kişilere karşı bazı özel yükümlülükleriniz olabilir. Lütfen Madde 17.6'e açıklanan talimatlara uyunuz.

1.5.    Eğer tüketici sıfatıyla hareket ediyorsanız, müteşebbis olarak hareket etmeniz durumunda geçerli olan kurallardan kısmen farklı düzenlemeler geçerlidir. Bu kullanım koşulları, belirtilen yerlerde söz konusu düzenlemelerle ilişkilendirilir. Ticari veya kendi adına serbest meslek faaliyetinde bulunması beklenmeyen ve bir amaç doğrultusunda hukuki işlemde bulunan her gerçek kişi tüketici olarak kabul edilmektedir. Fakat kendisi adına serbest meslek veya ticaret faaliyetinde bulunan kişi, bizlerle olan ilişkisinde müteşebbis olarak kabul edilir.

2.    digitalSTROM sistemine genel bakış

2.1.    digitalSTROM sistemi özellikle aşağıda belirtilenlerden oluşmaktadır:
 • Tarafınızdan lokal olarak kullanılan digitalSTROM bileşenleri, bilhassa digitalSTROM sunucusu (=bilgisayar sunucusu) (dSS) ve digitalSTROM klemensleri (aşağıda bunlar toplu olarak digitalSTROM bileşenleri olarak adlandırılmaktadır);
 • Size ait digitalSTROM sunucusuna yükleyebileceğiniz uygulamalar (Server-Apps);
 • Size ait taşınabilir cihazlara (akıllı telefon (Smartphone), tablet bilgisayar) indirebileceğiniz digitalSTROM uygulamaları (Mobile-Apps);
 • Madde 5‘de daha açık biçimde anlatılan online teklif ( my.digitalSTROM);
 • Aşağıda belirtilen hizmetler veya digitalSTROM bileşenleri ile ilişkili diğer hizmetler (Özel hizmetler).
2.2.    digitalSTROM bileşenlerinin yardımıyla kapsamı genişletilmiş bina otomasyonu kapsamında, size ait mekanlarda hukuka uygun biçimde ve lokal düzlemde elektrikli nihai cihazları (size ait mekanlarda kendi ihtiyacınız için kullandığınız bina otomasyonu kapsamında) kullanabilmeniz için digitalSTROM sistemini sunmaktayız.

2.3.    Hukuka uygun şekilde edinmiş olmanız koşuluyla ve yine digitalSTROM bileşenlerinin güncel olarak geçerli sertifikasyonlarına (özellikle digitalSTROM-Allianz'a ait „dS READY“) uyulması ve digitalSTROM bileşenlerini yetkilendirilmiş olarak kullanmanız koşuluyla, digitalSTROM bileşenleri yasalara uygun olarak kullanılmış kabul edilir.

3.    dSS ve Server-Apps

3.1.    Mevcut tarayıcı yazılımıyla bir ağ kablosu yardımıyla size ait dSS'ye erişebilirsiniz. Tarayıcınız içinde istediğiniz dSS genişlemelerini (Server-Apps) etkinleştirebileceğiniz veya dereden çıkarabileceğiniz ve başkaca ayarlar yapabileceğiniz bir yönetim paneli mevcuttur.

3.2.    Yönetim paneli içindeki çok yönlü olanaklar size verilerinizi nasıl kullanacağınız konusunda kapsamlı bir kontrol sunmaktadır. Seçim olanaklarınızı sorumluluğunuzun bilincinde kullanınız. Ayarları kişisel ihtiyaçlarınıza uygun olarak yapacağınıza ve artık ihtiyaç duymadığınız bazı ayarları ise devreden çıkaracağınıza ya da bunları uyarlama işlemine sokacağınıza güveniyoruz.

4.    Mobile-Apps

4.1.    Taşınabilir cihazınız yardımıyla (akıllı telefon veya tablet bilgisayar üzerinden) size ait dSS'ye erişebilmeniz için öncelikle dSS içinde uygun bir yetkilendirme yapmak zorundasınız. Burada akıllı telefonunuzu veya tabletinizi etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilir ve başkaca ayarlar yapabilirsiniz.
4.2.    Duruma göre taşınabilir cihazınızda veya  my.digitalSTROM içinde tamamlayıcı ayarlarınızı yapınız.

5.     my.digitalSTROM

5.1.     my.digitalSTROM, yasalara uygun olarak kullanılan digitalSTROM bileşenlerinin yönetimi ve kontrolü için oluşturulmuş bir platformdur. Bizler  my.digitalSTROM’un işletimi, sizlerin http://digitalSTROM.com internet adresi üzerinden erişebileceğiz, teknik bakımdan güvenlik altına alınmış sunucu alt yapısı üzerinden gerçekleştirmekteyiz.  my.digitalSTROM içinde kullanıcı hesabınızın başarılı olarak açılmasıyla orada kullanımınıza sunulan seçim olanaklarına erişim hakkını elde etmektesiniz.  my.digitalSTROM üzerinden size ait dSS'ye erişebilmeniz için öncelikle dSS içinde uygun bir yetkilendirme yapmak zorundasınız.

5.2.     my.digitalSTROM, içinde bir veya birden fazla digitalSTROM klemensinin kurulu olduğu size ait mekanlarda akım devreleri içindeki olayları tespit etmekte ve belgelemektedir. Bu sistem, sizin bunları kontrol etmenizi mümkün kılmaktadır (bir lambanın parlaklığının değiştirilmesi, mekanlarda kullanıcı tarafından tespit edilmiş ışık ortamları, bunların kullanıcı tarafından seçimi vs.).  my.digitalSTROM'u tam olarak kullanabilmeniz için, dSS'nin internet ile olan şebeke bağlantısının kesintisiz olarak korunması gerekmektedir.

5.3.     my.digitalSTROM’un temel işlevi, merkezden bağımsız olarak (size ait mekanlar dışında bir akılı telefon veya bir bilgisayar yardımıyla) mekanlarınız içindeki dSS'ye erişmek ve böylece digitalSTROM klemenslerini yönetme olanağını size sunmaktır.  my.digitalSTROM kapsamı içinde sunulan diğer işlevler bu temel üzerine inşa edilmiştir.

5.4.     my.digitalSTROM, yetkilendirilmiş ürünlerle birlikte kullanım için öngörülmüştür. Yetkilendirilmiş ürünler olarak, kullanım hakkında verdiğimiz bilgilere (özellikle http://www.digitalstrom.com adresinde verilen bilgilere) uygun olarak  my.digitalSTROM ile ilişkili olarak sunulan ürünler sayılmaktadır.


5.5.    Eğer hizmet kapsamı, açıkça anlaşılır biçimde  my.digitalSTROM dahilindeki bir sipariş işleminden farklı ise veya tamamlayıcı nitelikte gerçekleşmemiş ise, kullanımınıza sunulmuş hizmet kapsamı, bu kullanım koşullarına uygun olarak üzerinde anlaşma yapılmış hizmet kapsamı olarak geçerlidir.

5.6.     my.digitalSTROM'u sözleşme boyunca belirleyici teknik koşullar ve organizasyon ile çerçeve koşullar bakımından sürekli olarak güncel ve kullanılabilir durumda tutacağız. Kalite standartlarını korumak için aynı zamanda teknik veya ekonomik gelişmeler açısından da  my.digitalSTROM'u ve bu bağlamda sunulan içerikleri her zaman arttırmaya veya bunlar üzerinde uyarlama yapmaya hakkımız bulunmaktadır.

6.    Özel hizmetler

digitalSTROM sistemi çerçevesinde çeşitli özel hizmetler sunabiliriz. Özel hizmetleri duruma göre  my.digitalSTROM üzerinden veya dSS içindeki ayarlar ya da taşınabilir uygulamalar yoluyla, yine duruma göre bu yolları münferit veya toplu olarak kullanarak edinebilirsiniz.

7.     my.digitalSTROM ve Mobile-Apps'ların temin edilebilirliği

7.1.     my.digitalSTROM veya taşınabilir uygulamaların yüzde yüz temin edilebilir durumda tutulması teknik bakımdan gerçekleştirilemez. Fakat elimizdeki araçlar yardımıyla ve ekonomiklik çerçevesi içinde  my.digitalSTROM'u ve sunduğumuz taşınabilir uygulamaları sürekli temin edilebilir durumda bulundurmak için çaba harcamaktayız.

7.2.    Kullanılan bilgisayar sunucusu alt yapısına ait münferit sunucuların bakım işlemlerine bağlı olarak devreden çıkarma ve buna bağlı olarak digitalSTROM sisteminin temin edilebilirliğini tamamen veya kısmen geçici olarak sınırlama hakkımızı saklı tutarız. Olanaklar ölçüsünde bakım çalışmalarını önceden haber veriyoruz.

8.    Diğer hizmetler

Üzerinde ayrıca anlaşmaya varılan hizmet kapsamı için münferit olarak yapılan anlaşma ve yine tamamlayıcı olarak gereken durumlarda bu amaçla bize ait web sitesinde ilan ettiğimiz bilgiler nihai olarak geçerlidir.

9.    digitalSTROM sisteminden yararlanma hakkı

9.1.    Madde 9.2'de yer alan hükümlere uygun olması kaydıyla, bu kullanım koşulları gereği Madde 2.2'ye uygun olarak digitalSTROM sisteminin tarafınızdan edinilmiş elemanlarının bina otomasyonu kapsamında kendi amaçlarınız doğrultusunda size ait mekanlar içinde kullanımına yönelik, amaca uygun, münhasır olamayan, anlaşma süresiyle sınırlanmış, başkasına devredilemez ve alt lisanslama işlemlerinin yapılmasına izin vermeyen bir kullanım hakkınız bulunmaktadır (Kullanım hakkı).


9.2.    digitalSTROM sisteminin münferit elemanları için bu kullanım koşulları veya ayrı bir düzenleme, tamamlayıcı ya da sınırlayıcı koşullar öngörebilir.

9.3.    Madde 9.1, Madde 9.2'de yer alan hükümlere uygun olması kaydıyla sizin nihai kullanım hakkınızı düzenler. digitalSTROM sisteminin bunun dışında başka amaçlar için kullanılmasına izin verilmemiştir.

9.4.    digitalSTROM sisteminin elemanlarını size ücretsiz olarak sunmamız durumunda, bu elemanlar için aşağıda açıklanan koşullarda bir kullanım hakkı doğmaktadır:

 • my.digitalSTROM'un sunulması durumunda:  my.digitalSTROM içinde size ait kullanıcı hesabının abonelik kapsamında başarıyla açılması şartıyla;
 • Bilgisayar sunucusu veya taşınabilir uygulamaların sunulması durumunda: size tanınan serbesti çerçevesinde dSS veya taşınabilir cihaza yükleme yapılması şartıyla;
 • Özel hizmetlerin sunulması durumunda: kullanımınıza açılan kapsamda hizmetin aktivasyonunun yapılması şartıyla.
9.5.    digitalSTROM sistemine ait elemanları ücret karşılığında ediniyorsanız, kullanım hakkınız öngörülen kullanım süresi için borçlandığınız ücretin tam olarak ödenmesi durumunda oluşur.

10.    Fikri mülkiyet

10.1.    digitalSTROM sistemini kullandığınız sürece digitalSTROM sistemi (ve bu sisteme ait elemanlar) üzerindeki hakların bize (veya bizim anlaşmalı iş ortaklarımıza) ait olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu durum özellikle tüm digitalSTROM bileşenleri,  my.digitalSTROM, bilgisayar sunucusu uygulamaları ve taşınabilir uygulamalar ve aynı şekilde tüm özel hizmetler için geçerlidir.

10.2.     my.digitalSTROM sisteminin tamamını veya bir kısmını kopyalamanıza, başkalarına dağıtmanıza, Framing veya başka yöntemlerle başkalarının erişimine açmanıza izin verilmemiştir. Hiç bir surette, aleni olmayan bir içeriğin  my.digitalSTROM dışında yayınlanmasına izin verilmemiştir. Özellikle  my.digitalSTROM içinde bulunan kullanıcı hesabınızın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmemiştir.  my.digitalSTROM içinde bulunan bilgileri veya  my.digitalSTROM'a ait başkaca özellikleri yeniden geliştirmenize (Reengineering), sistematik olarak toplamanıza veya toplu olarak kaydetmenize izin verilmemiştir.

10.3.    Madde 10.2 taşınabilir uygulamalar için aynen geçerlidir.

11.    Şifre yardımıyla korunan erişim

11.1.    Size internet üzerinden  my.digitalSTROM'a şifre ile korunan bir erişim olanağı sağlamaktayız. Aktarım esnasında bilgilerinizin güvenliğini korumak için, sizin tarafınızdan gönderilen verilerin şifrelenmesi amacıyla güvenli bir veri aktarım protokolü (Secure Sockets Layer, SSL / Transport Layer Security, TLS) kullanmaktayız.

11.2.    Erişim verilerinizi yetkisiz kişilere açıklamamayı taahhüt etmekteyiz. Erişim verilerinizin özenle ve üçüncü kişilerin erişimine karşı korunmuş olarak muhafaza edilmesinin sorumluluğunu üstlenmekteyiz. Erişim verilerinizin (kullanıcı tanımı, şifre) suiistimal edilmesinden veya kaybedilmesinden doğan zararlarınız için her türlü sorumluluğu reddediyoruz.

12.    Kullanıcı hesabındaki kişisel veriler

12.1.    Sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve bu amaçla hakkınızdaki verileri (kullanıcı şifresi, kullanıcı bilgileri ve kullanım verileri) topluyor ve işliyoruz. Bu verileri gizli olarak işleme alıyoruz.

12.2.    Verilerinizi toplu olarak kullanıcı hesabınız içine kaydediyoruz. Kullanıcı hesabı, sizinle aramızda olan anlaşma ilişkisinin uygulanması ve yönetilmesi için hem sizin hem de bizim ihtiyaç duyduğumuz bilgilerinizi kombine etmektedir (örneğin iletişim bilgileriniz, siparişleriniz ve ödemeleriniz). Nedenleri belirtilmeyen kayıt işlemlerini reddetme hakkımızı saklı tutarız.

12.3.    Kayıt esnasında doğru bilgileri vermek ve kullanıcı hesabınızdaki bilgileri güncel olarak tutmakla yükümlüsünüz.

12.4.    Bizimle olan anlaşma ilişkiniz ve kullanıcı hesabınız başlarına devredilemez.

12.5.    Bir kullanıcı, kurulumu gerçekleştirilmiş dSS başına yalnızca bir kez kaydedilmiş olabilir.

12.6.    On iki aydan daha uzun bir süre kullanmamış olmanız (giriş yapmamanız); kullanıcı hesabınızda bulunan E-posta adresinize konuyla ilişkili olarak gönderdiğimiz talebimize rağmen sonraki ay içinde de kullanmamış olmanız durumunda, kullanıcı hesabınızı silme hakkımızı saklı tutmaktayız. Eğer kullanıcı hesabınızda bulunan E-posta adresine erişilemiyorsa kullanıcı hesabınızı silme hakkımızı saklı tutarız.

13.     my.digitalSTROM içinde uygulama yerindeki cihazlar ve taşınabilir cihazlar ile ilişkili diğer veriler

13.1.     my.digitalSTROM, yerine getirilmesi gereken görev hakkındaki bilgilerin doğru olarak kullanılmasına odaklı bir sistemdir.  my.digitalSTROM içinde çeşitli bağlamlar halinde, başka bir deyişle kullanıcı hesabına yapılan ilaveler halinde kullanım yeri, kullanıcı, kullanıcının içinde yaşadığı mekanlar ve kullanıcının tercihleri hakkında bilgiler aşağıda açıklanan biçimlerde yer almaktadır:
 • Yapılandırma amaçlı veri girişleri (statik/ kullanıcı tarafından tespit edilmiş olarak)
 • Dinamik bilgiler (dinamik / kullanım esnasında)
 • Özel hizmet ve uygulamaların kullanılması hakkındaki bilgiler (dinamik / kullanım esnasında)
 • Hata bildirimleri ve kullanıcıyla ilişkili diğer sistemsel olaylar (dinamik olarak / kullanım esnasında)

my.digitalSTROM bu bilgileri dSS ile senkronize etmektedir. Bunun için periyodik olarak  my.digitalSTROM ile size ait dSSServer arasındaki bağlantıyı kontrol ediyoruz. Bu bilgiler size ait kullanıcı hesabıyla ilişkilendirilmiştir.


13.2.    Bunun yanı sıra  my.digitalSTROM, tarafımızdan uygulanan gizlilik esasına dayalı ve inceleme esnasında kullanıcı ile ilişkili çıkarsamalar yapılmasına izin vermeyen aşağıda açıklanan başkaca verileri de kaydetmektedir:
 • İstatistiksel veriler
 • Sistem verileri
13.3.    Tarafımızdan düzenlenmiş veri koruma kuralları, digitalSTROM sistemi dahilinde kullanımınız ile ilişkili münferiden gerçekleştirilen veri işleme usulünü açıklamaktadır.

13.4.    Bu bağlamda Madde 13.1 – 13.3 gereği bu veri işleme durumunu onaylamış sayılıyorsunuz.

13.5.    Münferit hizmetler için, Genel Veri Koruma Kuralları'na tamamlayıcı karakterde ilave kurallar getirebilmekteyiz.

14.     my.digitalSTROM içinde kaydedilmiş kişisel bilgilerin saklanma süresi

14.1.    Bu kullanım koşulları gereği  my.digitalSTROM içine kaydedilmiş kişisel bilgileri kullanıcı hesabı silininceye (Madde 14.2) kadar muhafaza ediyoruz.

14.2.    Kullanıcı hesabı, sizin teşebbüsünüz ile ya da bizim tarafımızdan (Madde 19.3 gereği) ya da bu kullanım koşulları içinde gerekçelendirilmiş anlaşma ilişkisinin feshinden sonraki iki ay içinde silinir.

14.3.    Eğer önceden  my.digitalSTROM'a girdiğiniz kişisel bilgileri silmek istiyorsanız, lütfen bizimle service@digitalstrom.com E-posta adresi üzerinden temasa geçiniz. Verilerin silinmesine yönelik ilave düzenlemeler yapma hakkımızı saklı tutarız. Eğer bazı verilerin  my.digitalSTROM'dan silinmesi talimatını veriyorsanız, bu ayarlar gerekli olduğu sürece dSS ile senkronize edilir. Bu durum, size ait dSS'deki ilişkili verilerin silinmesine yol açabilir.

15.    Konutun değiştirilmesi veya satılması durumunda izlenecek yol

15.1.    İçinde  my.digitalSTROM'u kullandığınız konutun değiştirilmesi veya size ait emlakın satılması durumunda, my.digitalSTROM içindeki kullanıcı hesabınızın ve aynı şekilde taşınabilir uygulamalarınızın terk edilen mekan içinde kalan digitalSTROM bileşenleriyle olan bağlantısını kesmek zorundasınız. Bu kuralın ihlali, normal koşullar altında cezai müeyyidelere maruz kalmanıza yol açabilir. Bağlantıyı kesmek için  my.digitalSTROM içinde size ait dSS ve lüzumu halinde taşınabilir uygulamalarınızın MAC adresini iptal etmek zorundasınız.

15.2.    Eğer sizden önceki bir hak sahibinin lokal alt yapısını teslim alıyorsanız, muhtemelen görünür nitelikteki güvenlik açıklarını (hatalı veya eksik şifre korunması) kapatmak için, dSS içindeki şifreleri ve erişim yetkilerini sıfırlamak veya bunları yeniden oluşturmak zorundasınız.

16.    Ücretlerin ödenmesi

16.1.    Aksine bir hüküm olmadığı sürece, anlaşma süresi boyunca bu kullanım koşulları gereği ve bu kurallara uygun olarak  my.digitalSTROM'an ücretsiz yararlanma hakkını size sağlamaktayız.

16.2.    İsteğiniz üzerine hizmetleri size ücret karşılığı sağlamamız durumunda, bunun için tespit edilmiş ücretleri (özellikle abonelik ücretleri veya uygulama kurulumu ücretleri vs.) veya muhtemel ücretleri (örneğin periyodik ücretleri, tesisat ücreti, eğilim ücreti vs. ve buna bağlı toplu ücretleri) ödemekle yükümlüsünüz. Ücretlerin tutarı bu bağlamda her bir teklife göre belirlenir.

16.3.    Aksine bir mutabakat yoksa, faturalarımız 20 gün içinde ödenir. Aksine bir bildirim yapılmamış ise fiyat tekliflerimiz her zaman muhtemel katma değer vergisi ve giderler hariç olarak anlaşılmalıdır.

16.4.    Lüzumu halinde üzerinde anlaşma yapılmış ücretleri tek tarafı olarak arttırmak hakkımızı saklı tutarız. Bu türden ücret artışlarını makul bir şekilde ve en az dört hafta öncesinden ilan etmekteyiz. Yaptığımız bildirim gereği ücret artışı yürürlüğe girinceye kadar, bizimle olan hukuki ilişkinizi feshetme hakkına sahipsiniz.

16.5.     my.digitalSTROM'a erişimin durdurulması ve aynı şekilde bu kullanım koşullarına bağlı hukuki ilişkilerin sonlandırılması sizi, sizinle aramızda yapılmış anlaşmalar gereği yükümlü olduğunuz muhtemelen oluşmuş ücretleri ödeme yükümlülüğünüzden muaf tutmaz.

16.6.    Kusurları ve teknik arızaları bize derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüsünüz. Bu bağlamda sizden beklenebilecek şekilde sorun analizi için verdiğimiz talimatlara uyacak ve sahip olduğunuz ve arızanın ortadan kaldırılması için gerekli bilgileri bize ileteceksiniz.

17.    Kullanıcının yükümlülükleri

Bu bağlamda aşağıda açıklanan hususları yerine getirmekle yükümlüsünüz:

17.1.    Borçlu olduğunuz ücretleri bize ödeme süresi içinde ödeyeceksiniz.

17.2.    Platformu uygun görülmeyen biçimde kullanmayacaksınız.

17.3.    dSS ile olan internet bağlantısının kesilmemesinden sorumlusunuz.

17.4.    Size ait mekanlarda kullandığınız enformasyon araçlarını ve enformasyon sistemlerinin yetkisiz erişimlere karşı korumasını (özellikle kullanılan tarayıcının güvenlik ayarları yardımıyla bir güvenlik duvarı kurulumu yaparak, bilgisayar virüslerine karşı koruma sağlayan güncel bir yazılım ile düzenli olarak verileri güvenlik altına alarak) ve fiziksel erişimlere karşı korumayı sağlayacaksınız.

17.5.    Madde 15 gereği silme yükümlülüklerine uyacaksınız.

17.6.    İçinde digitalSTROM bileşenlerinin kurulmuş olduğu mekanlarda bizzat veya yanlız yaşamıyorsanız, digitalSTROM sistemini kullanmanız nedeniyle oluşabilecek diğer kişilerin menfaatlerinin hukuka aykırı bir şekilde ihlalini önlemek zorundasınız. Bu hüküm, özellikle aşağıda açıklandığı şekildeanlaşılmalıdır:
 • Eğer işveren iseniz, mekanlarda bulunan çalışanlarınızı digitalSTROM sisteminin kullanımı hakkında makul ölçülerde bilgilendirmek zorundasınız. İş yerindeki çalışanlarınızın hareketlerini izleyemezsiniz.
 • Eğer kiraya veren veya mekanları üçüncü kişilere devreden bir kişi iseniz, kiracılarınızı duruma göre onaylarını alarak digitalSTROM sisteminin kullanımı hakkında makul ölçülerde bilgilendirmek zorundasınız. Eğer örneğin kiracıların mekanlara giriş ve çıkış zamanlarını sistematik olarak kaydediyorsanız, bu durum söz konusu kişilerin haklarının zarar görmesine yol açabilir.
 • Eğer başka kişilerle birlikte düzenli olarak aynı mekanlarda kalıyorsanız, mekanları kullanan kişilerin menfaatlerinin haksız bir şekilde zarar görmesine yola açacak biçimde kendiniz ve diğer kişilerce digitalSTROM sistemlerinin kullanmasını engellemek zorundasınız.
Yerel hukuk düzeni içinde çalışanlarınızın, kiracılarınızın veya birlikte ikamet etiğiniz kişilerin menfaatlerinin korunması için muhtemel başkaca önlemlerin alınması veya bazı sınırlamaların yapılması gerekmektedir.

18.    Teknik önlemler

 my.digitalSTROM'un uygun olamayan kullanımını tespit edebilen ve takip edebilen veya önleyebilen teknik önlemleri almaya yetkiliyiz. Özellikle izinsiz kopyalama vs. gibi durumlara kaşı dijital koruma mekanizmalarını (DRM) devreye sokmaya yetkiliyiz.

19.    Sözleşmenin yapılması, sözleşme süresi ve sözleşmenin sonlandırılması

19.1.    Sizinle aramızdaki sözleşme ilişkisi çeşitli biçimler altında söz konusu olabilir:
 • Eğer digitalSTROM bileşenlerini elde ediyor veya bunları size ait mekanlarda kuruyorsanız, öncelikle konuyla ilişkili satım sözleşmesive bunun içinde uygulanabileceği açıklanan koşullar önemlidir. Bu kullanım koşulları, satım sözleşmesinin aşağıda açıklanan hususları hakkında tamamlayıcı olarak geçerlidir:
 • Eğer  my.digitalSTROM içinde ayrıca bir kullanıcı hesabı oluşturuyorsanız, her durumda mevcut kullanım koşulları temelinde bir anlaşma söz konusu olur.
 • Eğer taşınabilir bir uygulamayı size ait taşınabilir bir cihaza indirmiş iseniz, mevcut koşullar taşınabilir uygulama içindeki gönderme yardımıyla tamamlayıcı olarak yürürlüğe girer.

Eğer sunucu uygulamalarını size ait dSS'ye kuruyorsanız, mevcut koşullar yürürlüğe girer.


19.2.    Madde 19.3 ve Madde 19.4 saklı tutulmak kaydıyla sözleşme ilişkisi bu kullanım koşulları gereği zamansal bakımından sınırsızdır.

19.3.    Bu sözleşme ilişkisi bu kullanım koşulları gereği aşağıda açıklanan durumlarda sona erer:
 • my.digitalSTROM içindeki kullanıcı hesabınızı iptal ettiğiniz tarihte;
 • Madde 16.4 gereği bu maddede belirtilen fesih hakkınız kullandığınız tarihte (muhtemel ücretlerin tek taraflı olarak yükseltilmesi durumu);
 • Madde 12.6 gereği kullanıcı hesabınızı iptal ettiğiniz tarihte;
 • Vefat durumunda (miras intikali yoluyla devir konu harici tutulmuştur);
 • Sözleşme ilişkisini siz veya biz 3 aylık ihbar süresine uyarak feshettiğiniz/feshettiğimiz tarihte (olağan fesih);
 • Sözleşme ilişkisini siz veya biz haklı bir sebepten feshettiğiniz/feshettiğimiz tarihte (olağanüstü fesih);
19.4.    Özel hizmetleri, sunucu uygulamalarını ve taşınır uygulamaları sözleşme ilişkisini bu şekilde sonlandırmaksızın istenilen bir tarihte devre dışı bırakabiliriz.

20.    Sözleşme ilişkisinin veya  my.digitalSTROM'a erişimin durdurulması

20.1.    Aşağıda açıklanan koşulların oluşması durumunda  my.digitalSTROM'a erişimi önceden bildirimde bulunmaksızın durdurmaya veya  my.digitalSTROM'un bazı işlevlerine erişimi sınırlamaya yetkiliyiz:
 • Bu kullanım koşullarını, özellikle de Madde 15'de açıklanan hükümleri ihlal ediyorsanız;
 • Eğer  my.digitalSTROM için ve yine muhtemel başkaca hizmet veya hizmet edimleri için muaccel olmuş ücretlerin ödenmesinde temerrüde düşmüş iseniz;
 • Eğer digitalSTROM, taşınabilir uygulamalar veya diğer digitalSTROM bileşenlerinin sınırsız işletimi sizin risk alanınızda bulunan durumlardan dolayı tehlikeye giriyorsa.

20.2.    Madde 19.4 gereği durdurma durumunda, ödenmiş ücretleri geriye iade etme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

20.3.    Belirli bir olaya bağlı olarak  my.digitalSTROM'a olan erişimi durdursak bile, Madde 19.3 gereği sözleşmeyi sonlandırma hakkımız bulunmaktadır.

21.    Garanti

21.1.    Kullanıcı tüketici olarak hareket ediyorsa, yasal düzenleme geçerlidir.

21.2.    Kullanıcı müteşebbis olarak hareket ediyorsa önemsiz bir kusur, kusur sorumluluğuna dayalı yapılan talepler için bir dayanak oluşturmaz; tamamlayıcı olarak Madde 21.3 geçerlidir. Eğer kusur sorumluluğuna dayalı yapılmış talepler varsa, sonradan ifa yolunu seçme hakkımız bulunmaktadır (sonradan ifanın usulü). Riskin karşı tarafa geçmesinden itibaren bir yıllık bir zaman aşımı geçerlidir. Bu bağlamda zaman aşımı, eğer kusur sorumluluğumuz çerçevesinde ikame edici bir teslimat yaparsak yeniden başlamaz.

21.3.    Madde 21.2‘te yer alan hükümleri tamamlayıcı aşağıdaki hususlar geçerlidir:  my.digitalSTROM çerçevesi içinde üçüncü kişilere ait hizmetleri ilettiğimiz sürece, garanti hizmeti çerçevesinde bize ait her türlü edim konu haricidir. Fakat üçüncü kişilerin bu türden hizmetleriyle ilişkili olarak aldığımız garantileri müşteriye iletmekteyiz. Yukarıda açıklanan hususların haricinde başkaca bir garanti yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

22.    Sorumluluk

22.1.     Her türlü sözleşmeye dayalı, sözleşme benzeri ve yasal ve aynı zamanda da haksız fiil niteliğindeki zarar ve masraf tazminatı taleplerinden Madde

22.2.    Her türlü hukuki nedenden ötürü,

 • kasıt veya ağır ihmal durumunda,
 • cana, bedene ya da sağlığa karşı kasıtlı veya taksirli olarak gerçekleşen müessir fiil durumunda,
 • ayıplı ürün sorumluluğunu düzenleyen yasa gereği cebri sorumluluktan kaynaklanan durumlarda sorumluluk üstleniyoruz.

22.3.    Kusurlu olarak önemli bir sözleşme yükümlülüğünü ihlal etmemiz durumunda sorumluluk, Madde 22.2 gereği sınırsız olarak düzenlenmemiş olduğu sürece sözleşme bakımından belirlenebilir ve öngörülebilir zararlarla sınırlıdır. Önemli anlaşma yükümlülükleri örneğin, ifası sözleşmenin kurallara uygun olarak ifasını mümkün kılan ve düzenli olarak yerine getirilmesi konusunda müşteriye bildirimde bulunulmuşyükümlülüklerdir. Sözleşme bakımından önemli yükümlülükler, sözleşmenin bize yüklediği amaca ulaşılmasını destekleme yükümlülüğüdür.

22.4.    Sorumlulukla ilişkili olarak yukarıda açıklanan düzenlemeler, üzerimize düşen sorumluluk bakımından bize ait ifaya yardımcı şahıslar ve yasal temsilciler için de geçerlidir.

22.5.    Meydana gelmesinde bütünüyle veya yalnızca müşterinin payının bulunduğu zararlar için; kullanıcının kullandığı nihai cihazların digitalSTROM sistemine uyumsuz olmasından dolayı meydana gelen zararlar için; kullanıcının sunucusundan (Provider) kullanıcıya yapılan veri aktarımının kesilmesinden dolayı meydana gelen zararlar için; gerekli çerezlerin devre dışı bırakılmasından dolayı meydana gelen zararlar için veya kullanıcı tarafında kusurlu erişim güvenliğine bağlı olarak meydana gelen zararlar için her türlü sorumluluğu reddediyoruz. Özel hizmetler, sunucu uygulamaları veya taşınabilir uygulamalar için tamamlayıcı talimatlar Madde 23‘de yer almaktadır.

22.6.    İşlev arızaları veya sistemin devre dışı kalması durumlarında bunu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak gayret etmekteyiz. Tarafımızdan yönetilen veri bankası sisteminin kullanıcı tarafından kusurlu olarak kullanıma sunulmasından dolayı muhtemel ortaya çıkabilecek zararlar için her türlü sorumluluğu reddediyoruz.

22.7.     my.digitalSTROM çerçevesinde üçüncü kişilerin verdiği hizmetleri erişime açtığımız sürece, bu hizmetlerin temin edilebilirliği ve bu türden üçüncü kişi hizmetleriyle ilişkili kalite standartları, üçüncü kişilerin verdiği hizmetlerle ilişkili uygulanabilir hükümlere göre düzenlenir. Bu türden üçüncü kişi hizmetleriyle ilişkili olarak meydana gelen arızalar, ayıplar ve/veya kesintiler için hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmiyoruz.

23.    Özel hizmetler için özel talimatlar

23.1.    Hagelwarner uygulaması (Hail Service) için özel hükümler. Dolu yağışı uyarılarının veya başkaca bildirimlerin  my.digitalSTROM'dan size veya size ait lokal alt yapıya ulaşmamasından dolayı, özellikle de size ait lokal alt yapıyla olan kusurlu bağlantı sonucu meydana gelen dezavantajlar için hiçbir sorumluluk üstlenmiyoruz. Dolu yağışı uyarılarının veya başkaca bildirimlerin  my.digitalSTROM'dan doğru bir şekilde iletilmemesi ve bu uyarıların doğru bir şekilde uygulanmaması, özellikle de sizin bizlere eksik, uygunsuz veya amaca aykırı olarak iletmiş olduğunuz bilgilerden dolayı meydana gelen dezavantajlar için hiçbir sorumluluk üstlenmiyoruz. Üçüncü kişi sunucusunun verileri kusurlu olduğu için (içerik bakımından uygunsuz, kesin olmayan, eski, size yapılan iletimi başarısız kılacak biçimde uyumsuz olarak formatlanmış veriler) ya da bu türden verilerle bağlantılı olarak yanlış çıkarımlara veya zararlara neden olduğu için, dolu yağışı uyarılarının veya başkaca bildirimlerin  my.digitalSTROM'dan size veya size ait lokal alt yapıya ulaşmamasından, doğru olarak ulaşmamasından veya doğru olarak uygulanmamasından kaynaklanan dezavantajlar için hiçbir sorumluluk üstlenmiyoruz.

23.2.    Bilgilendirme işlevi (User Notification) için özel hükümler: İstenmeyen bir alıcı grubunun erişimine amaca aykırı olarak veya sizin için dezavantaj oluşturan bilgileri açmanızdan dolayı meydana gelen dezavantajlar için hiç bir sorumluluk üstlenmiyoruz. Aynı şekilde sizin tarafınızdan üçüncü kişi sunuculara iletilmesi için seçilen bilgilerin üçüncü kişi hizmet sağlayıcısına doğru olmayan, eksik veya geç olarak bildirilmesinin sorumluluğunu da üstlenmemekteyiz. Amaca aykırı ön ayarları seçtiğiniz için veya lokal bina tesisatınızın internet bağlantısı olmadığı için (muhtemelen modemi devreden çıkardığınız için) hizmetten yararlanamamanız durumunda hiç bir sorumluluk üstlenmiyoruz.

23.3.    Dil yönetimi işlevi için özel hükümler: Dil tanıma işlevi (=dilsel öğe tanıma işlevi) otomatik verilen bir hizmettir. Verdiğiniz dilsel emirlerin yorumlanmasında en yüksek güvenilirliği sağlamak için çaba harcamaktayız. Fakat hatalı yorumlar konu harici tutulabilir. Dil tanıma işlevinin her durumda sınırsız bir şekilde kusursuz çalışmasını garanti edemiyoruz. Yanlış yorumların neden olduğu sonuçlardan sorumlu değiliz.  Yaptığınız görevlendirme kapsamında dilsel veri girişlerini - ki bunları bizler digitalSTROM sistemi içinde yeniden işlemekteyiz - emir olarak yorumlayan dil hizmeti sağlayıcılarının kusurlu işlemleri için hiçbir sorumluluk üstlenmiyoruz.

24.    Bu kullanım koşullarının uyarlanması

Bu kullanım koşulları taraflar arasındaki ilişkileri nihai olarak düzenlemektedir.  my.digitalSTROM kullanım koşullarını periyodik olarak kontrol etme ve ihtiyaç halinde uyarlama hakkımızı saklı tutarız. Mevcut kullanım koşullarında yapılan değişiklikleri ve tamamlamaları size yazılı olarak, E-posta yoluyla ya da online olarak  my.digitalSTROM sistemine giriş yaptığınızda bildirmekteyiz. Sizin tarafınızdan teşebbüs edilen anlaşma değişiklikleri, bizlerin yazılı onay vermemesi durumunda yürürlüğe girmez.

25.    Hükümlerin yürürlülüğünün korunması

25.1.    Bu genel işlem koşullarına ait münferit hükümler veya bu koşulların bazı bölümleri hükümsüz veya geçersiz kabul edilirse veya eksik bulunursa, bu durum bu koşullar üzerine inşa edilmiş hukuki ilişkinin geçerliliği üzerinde bir tesir yaratmaz. Bir hükmün geçersizliği ve/veya eksikliği diğer hükümlerin geçerliliği üzerinde bir tesir yaratmaz.

25.2.    Hükümsüz, geçersiz ve/veya eksik hükmün yerine, geçersiz veya eksik hükme en yakın ve hukuken geçerli ikame edici bir hüküm yürürlüğe sokulur.

26.    Nihai hükümler

26.1.    Bu genel işlem koşulları altında taraflar arasında oluşan hukuki ilişki, 11 Nisan 1980 tarihli Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Mal Satımı Anlaşması konu dışı tutulmak kaydıyla İsviçre Hukuku'na tabidir.
26.2.    Müşteri tüketici olarak hareket ediyorsa, mahkemenin bulunduğu yerdeki yasal düzenleme geçerlidir.

26.3.    Müşteri müteşebbis olarak hareket ediyor ise, bu kullanım koşullarıyla ilişkili tüm ihtilaflar için yegane mahkeme yeri Schlieren/Zürih şehridir. Fakat her durumda müşterinin ikamet ettiği yerdeki mahkemeyi göreve çağırmaya yetkiliyiz.

Any questions? Our experts will be happy to help!

Would you like to learn more about digitalSTROM? Are you looking for an expert near you? Want to experience digitalSTROM in person?

DE/AT +49 221 46781140

CH +41 44 445 99 67

NL +31 85 0090 700

Monday - Friday from 08:00 am until 05:00 pm
You can leave a message outside our business hours
(normal charges for landline calls)

Excellent Smart Home platform

Numerous awards underscore the innovative nature of our system and
our products and attest to digitalSTROM’s popularity.

Once again the most popular app in the Smart Home category of the Focus Money practical test

2017 & 2018

Readers' choice for the trade magazine elektrobörse smarthouse in the category ‘Building Automation’

2016 & 2017

‘Best of 2017’ in the ‘Consumer Electronic’ category at the Innovation Award IT at CeBIT 2017

2017

Juniper Research's ‘Future Digital Award’ for Best Consumer Product in the Smart Home Category

2016

Total Telecom's ‘Internet of Things Award’ in the ‘Smart Home Initiative’ category

2015

‘Quality Award’ from smarthelpers.de for the dS components

2015

Gartner Inc. adds digitalSTROM to its Cool Vendors List

2015

‘Best of 2015’ in the ‘Hardware’ category at the Innovation Award IT at CeBIT

2015

For new and existing buildings.
Reliable and future-proof infrastructure.
Modular design. Can be expanded at any time.
Scroll top