Bir kez alın, SÜREKLi FAYDALANIN.

Mükellefiyetten muafiyet

 
 
 

Online çeşitleri

Yazar, sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi için sorumluluk kabul etmemektedir. Yazarın, sunulan bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından veya hatalı ve eksikli bilgilerin kullanımından doğan maddi veya fikri hasarlardan dolayı mükellefiyeti, yazarın kasten hareket ettiği veya ağır ihmali olduğu ispatlanmadığı sürece bulunmamaktadır. Tüm teklifler bağlayıcı değildir. Yazar, özellikle sayfaların kısımlarını veya tüm sayfaları önceden ayrı olarak bildirmeksizin değiştirme, genişletme, silme veya sunumu bir süre için veya tamamen durdurma hakkını saklı tutar.

Referanslar ve Linkler

Yazarın sorumluluk alanının dışında olan yabancı internet sayfalarına (Linkler) doğrudan veya dolaylı olarak referans verildiğinde yazar için ancak yazarın içerikten haberdar olup, yasal olmayan içeriklerin kullanılmasını önlemesi teknik olarak mümkün ve beklenebilir olma durumunda bir mükellefiyet oluşabilir. Bu yüzden yazar, bu linklerin konulduğu tarihte linklerin yasak herhangi bir içeriği olmadığını beyan eder. Yazarın, verilen/bağlı olan sayfaların sayfaya konulduktan sonra içeriklerinin güncel ve gelecekteki tasarımında herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu tespit kendi internet sunumunda konulan tüm linkler ve referanslar için ve de yazar tarafından kurulmuş olan tartışma forumları ve mail listelerine başkaları tarafından yazılan şeyler için geçerlidir. Yasa dışı, hatalı veya eksikli içerikler için ve özellikle bu sunulan bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından dolayı oluşan hasarlar için linklere ve yayına sadece referans veren kişi değil ancak referans verilen sayfanın sahibi mükelleftir.

Veri koruması

İnternet sunumunda kişisel ve ticari verilerin girilmesi imkanı verilmiş ise (E-Posta adresleri, isimleri, adresler), bu veriler kullanıcılar tarafından tamamen kendi isteğiyle veriliyor. Sunulan tüm hizmetlerin kullanımı ve ödenmesi – teknik olarak mümkün ve makul ise – bu verileri tedarik etmeden anonim verileri girerek veya bir takma isim kullanarak da mümkündür.

Mükellefiyetten muafiyetin hukuki geçerliği

Bu mükellefiyet muafiyeti, bu sayfaya işaret eden internet sunumunun bir parçası sayılır. Eğer bu metnin parçaları veya ifadeleri mevcut yasal duruma aykırı veya kısmen aykırı ise, belgenin diğer kısımları içerik ve geçerlilik bakımından bundan etkilenmez.

Künye

digitalstrom.com, digitalSTROM AG’nin bir ürünüdür

digitalSTROM AG
Brandstrasse 33
8952 Schlieren
Schweiz

Email: info@digitalstrom.com

CEO: Adrian Obrist

Ticaret sicil kaydı:
CH-020.3.032.492-5

Şirket merkezi:
Brandstrasse 33,
8952 Schlieren

Sermayesi:
İsviçre yasaları uyarınca 1.000.000 İsviçre Frangı sermayeye sahip anonim şirket
(1 Eylül 2013 itibariyle)

Katma değer vergisi kimliği (CH):
CHE-114.336.748 MWST

Scroll top