WIE HEEFT, DIE HEEFT - EN KRIJGT STEEDS MEER.

Cookies

 
 
 

De internetdiensten onder de domeinen digitalstrom.com (hierna: de websites) worden door aizo AG, Brandstrasse 33, 8952 Schlieren, Zwitserland „aizo”, ”wij”, ”ons”) aangeboden. Als gebruiker resp. gebruikster van de websites wordt u hierna "u" of "gebruiker" genoemd.

Deze Cookie Policy geldt voor onze websites. Wij verstrekken hierin informatie over cookies waarvan wij in verband met de websites gebruik maken.
Door de websites te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze Cookie Policy. Lees a.u.b. deze Cookie Policy aandachtig alvorens van onze diensten gebruik te maken. Door van onze diensten gebruik te maken verklaart u zich ermee akkoord aan deze Cookie Policy gebonden te zijn. Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy op elk gewenst moment aan te passen. Daarom adviseren wij u deze Cookie Policy regelmatig te raadplegen. Voor vragen in verband met deze Cookie Policy kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

1.    Wat zijn cookies en hoe worden die door ons gebruikt?


1.1.    Een cookie is een klein bestand dat bestaat uit letters en cijfers. Deze informatie wordt door uw browser op de harde schijf van uw computer opgeslagen als u de websites bezoekt.

1.2.    Onze websites maken gebruik van cookies om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers op de website. Dat helpt ons enerzijds om voor u een betere navigatie op de website mogelijk te maken en anderzijds om de functionaliteit van de websites te verbeteren. Wij gebruiken de cookies er ook voor, dat u onze diensten bij een later bezoek aan onze websites sneller kunt oproepen.

1.3.    U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om cookies af te wijzen. Als u dat niet heeft gedaan worden door ons cookies in uw browser opgeslagen.

2.    Toestemming; opting-out


2.1.    De websites zijn standaard zo ingesteld dat cookies in uw browser worden opgeslagen. Indien u aan deze instellingen niets wijzigt, stemt u er bij deze mee in dat u alle cookies in verband met de websites aanvaardt.

2.2.    Indien u cookies afwijst kan dat een gedeeltelijke beperking van de functionaliteit van onze websites tot gevolg hebben. Wij kunnen dan niet waarborgen dat de websites perfect functioneren.

2.3.    De cookies op deze website zijn ofwel noodzakelijk voor het foutloos functioneren van de websites, ofwel zij dienen voor een betere performance daarvan.

3.    Controleren en deactiveren van cookies


3.1.    U hebt de keuze om cookies te accepteren of te deactiveren. Wij leggen u uit hoe u dat kunt doen. Houd er echter a.u.b. rekening mee dat u eventueel niet van de volledige functionaliteit van de websites gebruik kunt maken als u cookies deactiveert.

3.2.    U kunt cookies als volgt deactiveren:
  • met de blokkeringsfunctie zoals hierboven beschreven (Performance cookies); of
  • via uw browser, zoals hieronder is toegelicht.

3.3.    U kunt cookies deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van onze websites niet op uw computer of mobiele toestel kunnen worden geladen. Om dat te bewerkstelligen dient u de instructies van uw browser op te volgen (deze instelling bevindt zich meestal onder het menupunt “Hulp”, “Tools” of “Edit”). Denk er a.u.b. aan dat de deactivering van cookies niet tot gevolg heeft dat ook reeds geladen cookies uit uw browser worden verwijderd. Indien u reeds geplaatste cookies wilt verwijderen moet u deze zelfstandig met behulp van uw browser wissen.

3.4.    Wij maken gebruik van de webanalysedienst van Google Inc. („Google“), genaamd „Google Analytics“. Google Analytics is afhankelijk van het plaatsen van "cookies". U kunt de registratie van de door zulke cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruikmaking van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

4.    Cookies die in het verleden zijn geplaatst


4.1.    Indien u een of meerdere cookies heeft gedeactiveerd, zullen wij de gedeactiveerde cookies niet voor de registratie van verdere informatie gebruiken.

4.2.    Informatie die wij voor de deactivering hebben verkregen kunnen wij blijven gebruiken.
Scroll top